021-88771840

آبزیان حرام گوشت (صادراتی)

دانلود کاتالوگ
خلاصه:

شرکت نفیس کوثر دریا آمادگی خود را جهت پاک کردن، خرد کردن و بسته بندی آن دسته از آبزیانی که به علت ممنوعیت مصرف داخلی، به دیگر کشورها صادر می گردند را اعلام می کند. کلیه صادر کنندگان محترم یا خریداران خارجی می توانند سفارشات خود را به واحد فروش نفیس کوثر اعلام کنند.آبزیان صادراتی

شرکت نفیس کوثر دریا آمادگی خود را جهت پاک کردن، خرد کردن و بسته بندی آن دسته از آبزیانی که محدودیت مصرف داخلی داشته و به دیگر کشورها صادر می گردند را اعلام می کند. کلیه صادر کنندگان محترم یا خریداران خارجی می توانند سفارشات ماهی مرکب، ماهی یال اسبی، گربه ماهی، خرچنگ و اسکوئید به واحد فروش نفیس کوثر اعلام کنند.


هم اکنون شرکت نفیس کوثر دریا افتخار همکاری با چند شرکت از کره جنوبی و چین را دارد و امیدوار است بتواند گستره مشتریان خود را به سایر کشورها گسترش دهد.
                          

خدمات مرتبط