021-88771840

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

طرح همیاران تولید سال 1400

طرح همیاران تولید سال 1400

طرح همیاران تولید سال 1400

جزئیات

با هدف توسعه تولید و بهبود فرایند ها و فعالیت های شرکت بین الملل نفیس کوثر دریا و شرکت الماس باریت مهاباد

23 فروردین 1400
                                                                                                          

اخبار مرتبط