021-88771840

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

مزارع آبزي پروري در مجاورت رودخانه‌هاي بدون سد از پرداخت آب بها معاف شدند‎‎

مزارع آبزي پروري در مجاورت رودخانه‌هاي بدون سد از پرداخت آب بها معاف شدند‎‎

مزارع آبزي پروري در مجاورت رودخانه‌هاي بدون سد از پرداخت آب بها معاف شدند‎‎

جزئیات

با طرح و پیگیری اداره کل شیلات مازندران در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مازندران، موضوع دریافت آب بها از فعالیت آبزی پروری مشمول ماده 58 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت می شود و بر اساس آن آبزی پروران در مجاورت رودخانه های فاقد سد از پرداخت آب بها معاف میگردند.

16 بهمن 1400

با طرح و پيگيري اداره كل شيلات مازندران در جلسات شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي مازندران، موضوع دريافت آب‌بها از فعاليت آبزي‌پروري مشمول ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مي‌شود و بر اساس آن آبزي‌پروران در مجاورت رودخانه‌هاي فاقد سد از پرداخت آب بها معاف مي‌گردند.به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران،معاونت حقوقي رياست جمهوري جلسه‌اي را با حضور مدير كل دفتر اقتصاد و بهره‌وري آب شركت مديريت منابع آب ايران، معاون سازمان شيلات ايران، اتحاديه توليدكنندگان ماهيان سردآبي و نماينده دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي ترتيب داد و به بررسي موضوع پرداخت.
در اين جلسه با نمايندگان وزارت نيرو توافق شد كه " مبالغ دريافتي در قبض آب صادره به منظور شفافيت تفكيك، موارد احتمالي دريافت آب‌بها توسط اتحاديه مربوطه به شركت مديريت منابع آب ايران منعكس تا بررسي كارشناسي شده و در صورت اضافه دريافتي، به ذي‌نفع مسترد شود."
ابلاغيه معاونت حقوقي حاوي توافقات مذكور با وزارت نيرو ۲۱ آذر سال جاري طي نامه‌اي به دبيرخانه شوراي گفت‌وگو ارسال شد. بدين ترتيب فعاليت آبزي‌پروري نيز مشمول ماده ۵۸ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۱) بوده و دريافت آب‌بها از آبزي‌پروران بهره‌مند از آب رودخانه‌هايي كه در طـول سال به دريا روانه مي‌شوند و توسط سد مهار نشده‌اند، ممنوع است.

لازم به ذكر است طبق آيين‌نامه اجرايي ماده يازده قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي- بند «الف» و «ب» ماده ۱ ، فعاليتهاي شيلات و آبزي‌ پروري در حوزه فعاليتهاي كشاورزي محسوب مي‌گردند.

اخبار مرتبط