021-88771840

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

اقدامات سازمان شیلات برای توسعه و پرورش ماهیان دریایی

اقدامات سازمان شیلات برای توسعه و پرورش ماهیان دریایی

اقدامات سازمان شیلات برای توسعه و پرورش ماهیان دریایی

جزئیات

معاون جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران گفت: برای توسعه و پرورش ماهیان دریایی در کشور باید صنعت شیلات مکانیزه شود. - به گزارش خبرگزاری آریا، معاون جهاد کشاورزی و رییس سازمان شیلات ایران گفت:

10 شهریور 1401
خبرگزاری آریا-معاون جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: برای توسعه و پرورش ماهیان دریایی در کشور باید صنعت شیلات مکانیزه شود.
به گزارش خبرگزاری آریا، معاون جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران گفت: برای پرورش ماهیان دریایی و تامین نهاد‌های لازم مطالعات آمایش سرزمینی خوبی انجام شده و در موضع بیوتکنولوژی تولید بچه ماهیان دریایی باید اصلاح نژاد انجام شود.
حسینی با بیان اینکه برای تولید هوشمند بچه ماهیان دریایی در مرحله نخست باید به موضوع نهاده‌ها و تجهیزات توجه کرد، گفت: تجهیزاتی که در حوزه آبزی پروری و مکانیزه کردن مزارع وجود دارد مانند نانواکسیژن و نانو حباب‌ها و ... تنوع زیادی دارند که برای تامین آن‌ها باید برنامه ریزی شود.
او گفت: از 7 هزار مزرعه پرورش ماهی سردآوی 4 هزار و 900 مزرعه مجهز شده اند و اگر بتوانیم سیستم‌های نانو حباب، بحث‌های فیلتر‌ها و بحث آب برگشتی استفاده کنیم، بهره وری افزایش بیشتر خواهد داشت.
معاون جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران افزود: 18 هزار مزرعه گرماوری فعال داریم که هزار و 1800 تا از آن‌ها هواده دارند و 1800 تا هم در 1401 مجهز خواهند شد.
او افزود: از 827 مزرعه میگو 703 مزرعه مجهز به هواده هستند که 42 واحد هم در سال جاری به این تعداد افزوده خواهد شد.
حسینی با بیان اینکه بعضی از مزارع برای مکانیزه شدن نیازمند برق هستند، اما در تامین زیر ساخت آن مشکل وجود دارد، گفت: در جریان سفر‌های استانی وزیر جهاد کشاورزی، 8 هزار میلیارد ریال برای صنعت شیلات اختصاص یافت که بخش عمد‌های از آن برای زیرساخت‌های مورد نیاز و رساندن برق و تجهیزات اولیه به مزارع در نظر گرفته شده است.

اخبار مرتبط