021-88771840

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

جمع آوري روش صيد پره به صورت خود جوش و كامل در شهرستان جاسك

جمع آوري روش صيد پره به صورت خود جوش و كامل در شهرستان جاسك

جمع آوري روش صيد پره به صورت خود جوش و كامل در شهرستان جاسك

جزئیات

رئیس شیلات شهرستان جاسک از جمع آوری روش صید پره به صورت خود جوش و کامل در شهرستان جاسک با پیگیری شیلات جاسک و مشارکت جامعه صیادی این شهرستان خبر داد.

17 فروردین 1401
رئيس شيلات شهرستان جاسك از جمع آوري روش صيد پره به صورت خود جوش و كامل در شهرستان جاسك با پيگيري شيلات جاسك و مشاركت جامعه صيادي اين شهرستان خبر داد.‎‎
به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، علي اصغر زارعي با اشاره به اهميت صيد و صيادي اصولي و استفاده از روش هاي صيد استاندارد در پايداري ذخاير آبزيان گفت: اميد است با تلاش هاي صورت گرفته و تاكيدات مديركل شيلات هرمزگان بر حركت در مسير فرهنگ سازي و پيشگيري به جاي در مان و مقابله  شاهد اتفاقات خوبي در ممانعت از پديده زيان آور صيد غير مجاز باشيم.

وي تصريح كرد : در همين راستا و با مشاركت خوب جامعه صيادي، صيد به روش مخرب پره(مجاز و غير مجاز)در اين شهرستان به صورت كامل جمع آوري شد.

زارعي با اشاره به اقدامات خوب يگان حفاظت منابع شيلات هرمزگان در شهرستان جاسك با وجود كمبود نيرو و تجهيزات گفت: ده ها مورد عمليات مبارزه با صيد و صيادي غير اصولي و غير مجاز نشان از فعاليت هاي جهادي يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات هرمزگان و پايگاه اين يگان در اين شهرستان دارد.
گفتني است توقيفات يگان حفاظت منابع آبزيان شيلات هرمزگان در سال 1400 نسبت به سال 1399در آب هاي هرمزگان با وجود كاهش نيرو و كمبود تجهيزات ، 54 درصد افزايش را شاهد بوده است.

اخبار مرتبط