021-88771840

جمع هزینه خرید : 0 تومان

رفتن به سبد خرید

نواختن زنگ کارگری در جمع کارگران کارخانه نفیس کوثر دریا توسط فرماندار و امام جمعه هندیجان و با حضور مسئولین این شهرستان

نواختن زنگ کارگری در جمع کارگران کارخانه نفیس کوثر دریا توسط فرماندار و امام جمعه هندیجان و با حضور مسئولین این شهرستان

نواختن زنگ کارگری در جمع کارگران کارخانه نفیس کوثر دریا توسط فرماندار و امام جمعه هندیجان و با حضور مسئولین این شهرستان

جزئیات

نواختن زنگ کارگری در جمع کارگران کارخانه نفیس کوثر دریا توسط فرماندار و امام جمعه هندیجان و با حضور مسئولین این شهرستان بمناسبت گرامیداشت هفته کارگر.

5 اردیبهشت 1401

اخبار مرتبط